[woodmart_title size=”extra-large” align=”left” title=”วิธีการสั่งซื้อสินค้า”]
Product-icon

1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการ

cart-icon

2. เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น

confirm-icon

3. เลือก ยืนยันการสั่งซื้อ/ชำระเงิน

wallet-icon

4. ชำระค่าสินค้าและบริการ

noti-icon

5. แจ้งการชำระเงิน

shipping-icon

6. เมื่อทางร้านตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้คุณทันที

*ผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากผู้ซื้อทำการ ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดรายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิก